KULLANIM ŞARTNAMESİ

GİRİŞ

İşbu kullanım şartnamesinin İngilizce orijinali sadece kullanıcılara kolaylık sağlamak adına başka dillere tercüme edilmiştir. İngilizce versiyon ile başka dillerdeki tercümeler arasında çelişki bulunduğunda İngilizce versiyon dikkate alınacaktır. Kullanım Şartnamesinde Site kullanım şartları, Yöneticinin ve Kullanıcıların hak ve sorumlulukları ile bu sorumlulukların kapsamı bulunmaktadır. Sitenin kullanılması Kullanım Şartnamesinin bütün hükümlerinin kabul edildiği anlamına gelir.

TANIMLAR

Kullanım şartnamesinde ilk harfi büyük olarak yazılan aşağıdaki terimler bu bölümde belirtilen anlamlara gelmektedir:

 1. Yönetici: Genel merkezi Büyük Britanya'da 590 Kingston Road, Londra SW20 8DN adresinde bulunan, Companies House ticari sicilinde 07964145 sicil numarasıyla kayıtlı olan Pixers LTD şirketi veya bu şirketin Siteyi yöneten kanuni vekilidir.
 2. Grafik: Site kapsamında Hizmetin sağlanmasını mümkün kılmak amacıyla gösterilen ve lisanslanan grafik dosyası, resim veya fotoğraf.
 3. Hesap: Hizmet Sağlayıcının veya Eser Sahibinin talebiyle Sitede tutulan, bu kişilerin bilgilerinin ve Site üzerindeki faaliyetleriyle ilgili verilerin kaydedildiği ve Sitenin belirli fonksiyonlarına erişim sağlayan alan.
 4. Hizmet Alan: Site aracılığıyla Hizmet satın alan Kullanıcı.
 5. Hizmet Sağlayıcı Profili: Hizmet Sağlayıcının ticari tekliflerini, ticari marka ve logolarını, ticari faaliyetleri veya diğer Kullanıcıların erişimine açılabilen hizmetleriyle ilgili bilgileri görüntülemesini sağlayan Site fonksiyonu.
 6. Site: www.pixers.com.tr adresi üzerinden erişilen, Yönetici tarafından yönetilen, Hizmet Sağlayıcıların Hizmet Alıcılara diğer legal kaynaklardan elde edilen Grafikleri kullanarak Hizmet sağlamasını mümkün kılan internet portalidir.
 7. Sözleşme: Hizmet Sağlayıcı ile Hizmet Alıcı arasında Site aracılığıyla akdedilen Hizmet sözleşmesi.
 8. Hizmet: Hizmet Sağlayıcı tarafından Hizmet Alıcı yararına Site üzerinden sağlanan, Hizmet Alıcı tarafından seçilen bir Grafiğin sipariş verme işlemi sırasında Hizmet Alıcı tarafından belirtilen parametrelere uygun olarak optimize edilmesinden ibaret olan grafik tasarım hizmetidir.
 9. Hizmet Sağlayıcı (Satıcı): Site üzerinden Hizmetlerini sağlayan ve Yönetici tarafından onaylanan Kullanıcı.
 10. Kullanıcı: Site tarafından sağlanan hizmetlere Hizmet Alıcı veya Hizmet Sağlayıcı olarak erişen, kanuni işlem yapmaya tam yetkili, on sekiz yaşını doldurmuş gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği bulunmayan organizasyonlar ve ayrıca kanuni velisi ve vasisinin iznini almış olan on sekiz yaşını doldurmamış ve/veya kanuni işlem yapmaya yetkisi bulunmayan kişiler.

SİTE KULLANIMI TEKNİK ŞARTLARI

 1. Kullanıcı, Sitenin kullanımı için sağlanması gereken minimum teknik şartların aşağıdakiler olduğunu kabul eder:
  1. Çalışır durumda olan, internet erişimi bulunan ve Sitedeki grafik kullanıcı arayüzünün görüntülenmesini mümkün kılan bir telekomünikasyon cihazına (bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve benzeri cihazlar) sahip olmak,
  2. Kurulu ve güncellenmiş bir internet tarayıcısına sahip olmak: Microsoft Internet Explorer 8.0 veya daha yeni versiyonu, Mozilla Firefox 20.0 veya daha yeni versiyonu, Apple Safari 4.0 veya daha yeni versiyonu, Google Chrome 23.0 veya daha yeni versiyonu,
  3. Aktif bir e-mail hesabına sahip olmak,
  4. Javascript ve çerez (cookies) desteğinin aktif olması.
 2. Yönetici çerezleri (cookies) kullanmaktadır. Çerezler (cookies), Siteyi ziyaret eden Kullanıcının telekomünikasyon cihazına (örneğin, bilgisayar, akıllı telefon, vb.) Yöneticinin talebiyle kaydedilen ve aynı cihaz kullanılarak tekrar bağlantı kurulduğunda sunucu tarafından tekrar okunabilen küçük dosyalardır (first-party cookies). Çerezlerin (cookies) kullanımı Kullanıcının cihazlarında ve bu cihazlarda kurulu yazılımlarda herhangi bir ayar değişikliğine neden olmaz.
 3. Yönetici aşağıdaki çerez (cookies) türlerini kullanır:
  1. Oturum çerezleri: Sitede bulunma süresi boyunca, internet tarayıcısı kapatılıncaya veya Siteden çıkış yapılıncaya kadar Kullanıcının telekomünikasyon cihazında tutulurlar.
  2. Kalıcı çerezler: Kullanıcının telekomünikasyon cihazında belirli bir süre boyunca veya Kullanıcı tarafından silininceye kadar tutulmaktadırlar.
 4. Yönetici çerezleri şu amaçlarla kullanır: (i) Kullanıcının, Sitede bulunan farklı sayfalara geçiş yaptığında tekrar tekrar giriş yapmak zorunda kalmamasını sağlamak amacıyla Kullanıcı oturumunun korunması ve böylece Sitedeki sayfalar arasında gezintinin kolaylaştırılması, (ii) Sitedeki içeriklerin Kullanıcının tercihlerine uygun hale getirilmesi başta olmak üzere Yöneticinin teklifinin teyidi ve geliştirilmesi, (iii) İstatistiki amaçlar.
 5. Kullanıcı Yöneticinin harici çerezleri (third-party cookies) şu amaçlarla kullanmasına da izin vermektedir: (i) Sitede bulunan sayfalarda harici bir internet sitesinden alınan multimedya içeriklerin görüntülenmesi, (ii) Analiz araçları kullanılarak anonim olan genel istatistik verilerinin toplanması, (iii) Sitenin sosyal medya araçları kullanılarak popüler hale getirilmesi amacıyla interaktif fonksiyonlardan yararlanılması.
 6. Kullanıcı çerezlerin kullanım şartlarını internet tarayıcısının ayarları üzerinden düzenleme olanağına sahiptir. Her Kullanıcı telekomünikasyon cihazının internet tarayıcısının ayarlarından çerez mekanizmasını iptal edebilir. Ancak bu mekanizmanın iptal edilmesi Sitenin kullanımını zorlaştırabilir veya imkansız hale getirebilir.
 7. Çerezlerle ilgili daha ayrıntılı bilgiler Kullanım Şartnamesinin 1 numaralı eki olan Gizlilik Politikasında bulunmaktadır.

SİTE KULLANIMI KANUNİ ŞARTLARI

 1. Kullanım Şartnamesinde başka bir hüküm yoksa, Yönetici Kullanıcıya Siteden Site amaç ve fonksiyonları çerçevesinde kalmak kaydıyla, Kullanıcının kategorisinin öngördüğü kapsamda şu koşullar altında yararlanma yetkisi vermektedir: (i) Hizmet Sağlayıcı olarak yürütülen ticari faaliyetleri ilgilendiren, telif hakları ile ilgili olan veya Sitenin doğru, tam ve kesintisiz bir şekilde kullanılabilmesi için önemli olan konulara ilişkin yürürlükte olan kanunlara uymak, (ii) Virüs veya başka bir zararlı program kullanarak ya da kaynak kodlarını veya Yöneticinin şirketinin diğer ticari sırlarını yetkisiz olarak kopyalamak, başkalarına vermek veya kullanmak suretiyle Siteye müdahalede bulunmaktan kaçınmak, (iii) Siteye kanunsuz içerikler yerleştirmek veya Sitede bulunan şirket, ürün, hizmet logo ve markaları gibi öğeler ile kanuni koruma altında olan diğer fikri mülkiyetten kanunsuz bir şekilde çıkar sağlamaktan kaçınmak.
 2. Kullanıcı tarafından Siteye ve Hesaba yerleştirilen içerikler, veriler ve diğer bilgiler Kullanıcıya aittir ve Kullanıcı bu bilgilerin ve bilgilerin kullanılma şekillerinin kanunlara ve Kullanım Şartnamesine uygun olmalarından tam sorumludur. Kullanıcı bu bilgileri Siteye yerleştirerek Yöneticiye bunları Sitenin çalışır durumda tutulmasını sağlamak amacıyla kullanma yetkisi vermektedir.
 3. Siteye yasal olarak korunan Grafikler de dahil olmak üzere telif haklarıyla ilgili kanun hükümlerince eser olarak tanımlanan içerikler yerleştiren Kullanıcı Yöneticiye, bu eserlerin Sitenin çalışır durumda tutulması, tanıtımının yapılması ve geliştirilmesi amaçlarıyla kullanılması için gerekli olan ve bu eserleri Siteye yerleştirildikleri an bilinen her türlü yöntem ile kullanma yetkisini veren, münhasır olmayan, ücretsiz, zaman ve coğrafi kısıtlaması olmayan bir lisans vermektedir. Bu lisans aşağıdaki yetkileri sağlamaktadır:
  1. Eserin, baskı, reprografi, manyetik kayıt ve dijital teknolojiler gibi teknolojiler dahil her türlü teknoloji kullanılarak kaydedilmesi ve çoğaltılması,
  2. Eserlerin tamamının veya bölümlerinin, başta farklı Kullanıcılara ait eserler olmak üzere başka materyallerle birleştirilerek kullanılması ve bu eserler üzerinde Yöneticinin uygun gördüğü herhangi bir şekilde değişiklikler yapılması.
  3. Eserlerin Sitenin veri tabanlarına kaydedilmesi ve bunların orijinallerinin veya Yöneticinin uygun gördüğü herhangi bir şekilde değiştirilmiş hallerinin Sitenin tanıtımı ve reklamının yapılması faaliyetlerinde kullanılması,
  4. Eserin, herkesin istediği yer ve istediği zaman ona erişebileceği şekilde umuma açık olarak sergilenmesi, görüntülenmesi, kopyalanması, yayınlanması, yayımlanması, elektronik olarak dağıtılması ve umuma açık olarak paylaşılması; Yönetici özellikle eseri Sitenin bütün sayfalarına yerleştirme ve diğer Kullanıcılara gösterme hakkına sahiptir.
 4. Yukarıda belirtilen lisans, Kullanıcı Site hizmetlerinden yararlanmaktan vaz geçtikten, Hesabını askıya aldıktan veya sildikten ve Hesap Yönetici tarafından Siteden silindikten sonra da geçerli kalacaktır.
 5. Şüpheleri ortadan kaldırmak adına, Kullanıcı (i) Yöneticiyi eserleri bu paragrafın 3. maddesinde tanımlanan amaçla kullanma yetkisini üçüncü kişilere vermeye yetkili kılmaktadır ve (ii) Yöneticiyi, bu paragrafın 3. maddesinde tanımlanan amaçla kullanım kapsamında türev telif haklarını kullanmaya ve türev telif haklarını kullandırmaya yetkili kılmaktadır.
 6. Yönetici, Kullanıcının talebiyle Sitede tutulan içerikleri, verileri ve bilgileri, resmi bir kuruluştan veya başka bir güvenilir kaynaktan bunların veya bunlarla ilgili faaliyetlerin kanunsuz olduklarını öğrenirse veya Kullanım Şartnamesi veya yürürlükte olan kanunlarca öngörülen durumlar ortaya çıktığında bloke etme, silme veya bunlara erişimi herhangi bir şekilde engelleme hakkına sahiptir.

HİZMET SAĞLAMA GENEL ŞARTLARI

 1. Yönetici Hizmetleri sağlamaz, Hizmetlerin kanunlara, sosyal normlara ve herhangi bir standarda uygun olup olmadıklarını kontrol etmez, Hizmetlerin formları, içerikleri ve diğer özellikleri ile ilgili herhangi bir garanti vermez ve taahhütte bulunmaz. Yönetici Kullanıcılara Hizmetleri teklif edebilecekleri, sipariş edebilecekleri ve sağlayabilecekleri bir yer ve araç sağlamaktadır. Kullanıcılar bu araçları kullanarak, masraf ve sorumlulukları kendilerine ait olmak kaydıyla direkt olarak kendi aralarında ekonomik ve kanuni işlemler yaparlar.
 2. Yönetici Sitenin Kullanıcıların beklentilerini karşılamasını sağlamaya gayret etmektedir ancak Sitenin hatalar ve arızalardan muaf olduğu garantisini vermemektedir. Yönetici, yürürlükte olan kanunların izin verdiği çerçevede, Sitedeki ayıp ve eksiklerden doğabilecek her türlü garantiler konusunda herhangi bir sorumluluk almamaktadır.
 3. Kullanıcılar, Sitede, Yöneticinin sahibi olmadığı ve Yöneticiyle herhangi bir şekilde bağlantılı olmayan ve Yönetici tarafından herhangi bir şekilde kontrol edilmeyen harici sitelere, sayfalara ve internet uygulamalarına bağlantılar bulunacağını kabul etmektedirler. Kullanıcılar Siteye erişimin üçüncü kişiler tarafından sağlanan araç ve hizmetler üzerinden sağlanabileceği gerçeğini kabul ederler. Üçüncü kişilerin kaynak ve hizmetlerinden yararlanılması ile ilgili her türlü masraf ve risk Kullanıcıya aittir. Yönetici Kullanıcının hak ve sorumluluklarının tespit edilebilmesi amacıyla böyle üçüncü kişilerin hizmet şartnamelerinin okunmasını tavsiye etmektedir.
 4. Hizmet Sağlayıcı, Hizmet Alıcının siparişini kabul etmekle Hizmetleri Hizmet Alıcının siparişine uygun olarak gerçekleştirmek için gerekli teknik olanaklara ve profesyonel yeterliliğe sahip olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Hizmet Sağlayıcı Sözleşmenin gerçekleştirilerek nihayetlendirilmesi için elinden gelen her türlü gayreti göstermekle yükümlüdür.
 5. Hizmet Sağlayıcı Hizmet Alıcıya reklam bilgileri, telefon numarası, e-mail adresi, internet sitesi adresi, Skype numarası, vs. gibi bilgileri göndermeyeceğini ve Hizmet Sağlayıcı ile Hizmet Alıcı arasında Site dışında herhangi bir şekilde iletişim kurmayacağını ve ticari işlem yapmayacağını taahhüt eder.
 6. Hizmet Sağlayıcı Yöneticiye, Hizmet Sağlayıcının şirket adını, marka ve hizmet logo ve adlarını ve Site kapsamında Hizmet Sağlayıcıyı ilgilendiren ve kanuni olarak korunan her türlü başka bilgiyi Sitenin tanıtımının yapılması, çalışır durumda tutulması ve geliştirilmesi amaçlarıyla kullanma yetkisi vermektedir.

HİZMET SAĞLAYICI HESABI VE PROFİLİ

 1. Hizmet Sağlayıcı Site üzerinden Hizmet sağlayabilmek veya Hizmet sağlamasını mümkün hale getirmek (Grafiklerin kullanılmasını sağlayan lisansların verilmesi) için Hesap açmakla yükümlüdür. Hesap açmak ve hesabın kalıcı olabilmesi için kişinin (i) kanuni olarak yetkili olması veya kişi gerçek bir kişiyse kanuni işlem yapma ehliyetinin bulunması, (ii) kendine ait gerçek ve tam bilgileri vermesi ve değişiklik halinde bunları güncellemesi, (iii) Hizmet Sağlayıcının Hesaba erişim ve Hesapta bulunan bilgiler konusunda tam sorumluluk alması ve (iv) Kullanım Şartnamesine ve ilgili kanun hükümlerine uyması gerekmektedir.
 2. Hizmet Sağlayıcının Profilinde Site dışı ticari işleme teşvik eden içerikle bulunamaz. Yönetici, Kullanım Şartnamesini veya kanunları ihlal eden veya Sitenin itibarını zedeleyen Hizmet Sağlayıcı Profillerini silme hakkını saklı tutmaktadır.
 3. Yönetici, Hizmet Sağlayıcının Kullanım Şartnamesi hükümlerini veya fikri mülkiyet, elektronik ortamda hizmet sağlama ve tüketici hakları ile ilgili yürürlükte olan kanunları ihlal etmesi halinde Hesabı askıya alma ve/veya silme hakkını saklı tutmaktadır. Yönetici ayrıca faaliyetleriyle Siteye ve/veya diğer Kullanıcılara zarar veren Kullanıcının Hesabını askıya alma ve/veya silme ve Kullanıcının Siteye erişimini engelleme hakkını saklı tutmaktadır.
 4. Yönetici, Hesap veya Site güvenliğinin tehlikede olduğunun tespiti halinde Hesabı geçici olarak askıya alma veya Sitenin sağladığı hizmetlerin bir kısmına erişimi engelleme hakkını da saklı tutar.

HİZMET SİPARİŞ ETME

 1. Harici dijital kütüphanelerden ve diğer yasal kaynaklardan elde edilenler başta olmak üzere Sitede yayınlanan her türlü Grafik, bunlara ait fiyatlar ve ek bilgiler Hizmet Alıcıyı Hizmet Sağlayıcıyla Sözleşme akdetmeye davet niteliğindedir. Hizmet Alıcılar Site üzerinden çevrimiçi olarak erişime açılan Yöneticiye ait hizmet konfigürasyonu ve sipariş işleme sistemini kullanmak suretiyle sipariş verebilir.
 2. Hizmet Alıcı Hizmet siparişini Site üzerinden verir. Sitenin arızalı olması nedeniyle Site üzerinden sipariş verilememesi gibi istisnai durumlarda sipariş Yöneticinin e-mail adresine gönderilecek bir e-mail aracılığıyla verilebilir.
 3. Hizmet Alıcı sipariş vermek amacıyla:
  1. Yöneticinin kataloğundan bir Grafik ve o Grafiği baz alarak Hizmeti sağlayacak olan bir Hizmet Sağlayıcı seçer,
  2. Sitede bulunan mekanizmaları kullanmak suretiyle seçtiği Grafiğin hangi baskı parametrelerine (örneğin, kadraj, boyut, görsel efekt ve malzeme) göre optimize edileceğini belirleyerek Grafiği düzenler,
  3. Sözleşmenin gerçekleştirilebilmesi için gerekli iletişim bilgilerini verir.
 4. Hizmet Alıcı tarafından belirtilen parametreleri baz alan Hizmet Sağlayıcı Hizmet Alıcıya Sözleşme şartlarının ayrıntılarını bildirir. Bu bilgiler arasında Hizmet fiyatı, Hizmetin gerçekleştirilme süresi, iade ve şikayet prosedürlerinin bulunması şarttır. Hizmet fiyatları brüt fiyatlardır.
 5. Hizmet Alıcının seçmiş olduğu Grafiğin kaynağı harici bir dijital kütüphane ise, Hizmet Alıcı seçmiş olduğu Grafik için gerekli hak ve yetkileri (Hizmet Alıcının Grafiği ne şekilde kullanmaya yetkili olduğunu ayrıntılarıyla açıklayan lisans sözleşmesi her Grafiğe ait sayfada bulunmaktadır) söz konusu dijital kütüphaneden Site aracılığıyla alır ve Hizmetin gerçekleştirilebilmesi için Hizmet Sağlayıcıya iletir. Hizmet Sağlayıcı, Site üzerinden Hizmet sağlama işlemine geçmeden önce lisans şartlarını ihlal etmeyeceğini taahhüt eder ve Grafiği sadece Hizmet Alıcı adına, Hizmetin sağlanması amacıyla kullanacağı beyanında bulunur. Hizmet Alıcı ise Grafiği sadece kişisel amaçlarla kullanabileceğini, başkalarına lisans veremeyeceğini, Grafiği kopyalayamayacağını, ticari amaçlarla kullanamayacağını ve tekrar piyasaya süremeyeceğini bildiğini beyan eder.
 6. Hizmet Alıcının verdiği sipariş kanuni açıdan bağlayıcıdır.

ÜCRET, ÖDEMELER VE KOMİSYONLAR

 1. Yöneticinin Hizmet Sağlayıcılara sağlamış olduğu hizmetler ücretlidir.
 2. Sipariş edilen Hizmetler karşılığı ödemeler elektronik ödeme sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilebileceği gibi Hizmet Sağlayıcının banka hesabına direkt olarak da havale edilebilir.
 3. Ödemeler ve komisyonlar ile ilgili ayrıntılı kurallar Kullanım Şartnamesinin 2 numaralı ekinde bulunmaktadır.

GİZLİLİK VE MAHREMİYET

 1. Sitede uygulanan mahremiyetin korunması politikası ("Gizlilik Politikası") bu Kullanım Şartnamesinin 1 numaralı eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Kullanıcı Kullanım Şartnamesini kabul etmekle Yöneticinin Site kapsamında verilen bilgileri kullanma şeklini de kabul etmektedir. Verilerin işlenmesi ve erişime açılması işlemleri kanunun öngördüğü şekillerde gerçekleştirilir.
 2. Hizmet Alıcıların kişisel verileri, adresleri ve ödemelerle ilgili bilgileri sadece Sözleşmenin gerçekleştirilmesi ile ilgili amaçlarla Hizmet Sağlayıcılara verilecektir. Bu bilgiler Gizlilik Politikasında belirtilen şartlar altında üçüncü kişilere de verilebilir.
 3. Yönetici Sitenin belirli öğelerinin popülerlikleri ve kullanım sıklıklarıyla ilgili verileri toplayabilir. Grupsal olarak toplanan bu veriler anonimdir.
 4. Yürürlükte olan kanunların öngördüğü durumlar haricinde, Yöneticinin izni olmadan Sitenin fonksiyonlarıyla ilgili olan ve sadece Kullanıcılar tarafından erişilebilen herhangi bir bilginin ifşa edilmesi ve kullanılması yasaktır. Bu bilgiler özellikle diğer Kullanıcıların bilgileri, Siteye ve Yöneticiye ait organizasyon çözümleri, teknolojik ve teknik çözümler, know-how bilgileri ve Sitede yapılan işlemlere ilişkin verilerdir.

YÖNETİCİNİN VE KULLANICILARIN SORUMLULUKLARI

 1. Yönetici, Kullanıcıların eylemleri ve ihmallerinden sorumlu tutulamaz. Yönetici özellikle Kullanıcıların diğer Kullanıcıların veya üçüncü şahısların telif haklarını ve diğer haklarını ihlal etmesi halinde bu durumdan sorumlu tutulamaz.
 2. Yönetici Hizmetlerin kaliteleri, güvenlikleri veya kanuna uygunlukları, Hizmet Sağlayıcıların Hizmetleri uygun bir şekilde sağlamaları veya sağlamamaları veya Kullanıcıların Site kapsamında aldıkları yükümlülükleri yerine getirmemeleri konularında sorumluluk taşımamaktadır. Yönetici Hizmetlerle ilgili bilgileri teyit etmeye ve kanunsuz veya Kullanım Şartnamesine uygun olmayan eylemleri ortadan kaldırmak için gerekli adımları atmaya mümkün mertebe gayret edecektir.
 3. Yönetici akdedilen Sözleşmeler kapsamındaki mali işlemlerin doğru bir şekilde gerçekleştirildiklerini denetler. Sözleşmenin gerçekleştirilmemesi sadece istisnai ve geçerli bir sebebe bağlı durumlarda mümkündür. Buna örnek, Hizmet Sağlayıcının Site kullanımı konusunda Yönetici ile yaptığı işbirliğini sonlandırmasıdır.
 4. Yönetici Sitenin çalışmasında mücbir sebeplerden, cihaz arızasından, Kullanıcıların yetkisiz müdahalelerinden dolayı ortaya çıkabilecek aksaklıklardan ve Sitenin hatalı çalışmasından dolayı Kullanıcının malvarlığında meydana gelmesi muhtemel zararlardan sorumlu tutulamaz.
 5. Yönetici, çalışanları, iş partnerleri veya alt yüklenicileri, Siteyle ilgili olan ve zararları veya kar kaybını kapsayan her türlü sorumluluktan, sözleşme sorumluluklarından ve haksız eylem sorumluluklarından kanunların izin verdiği en geniş kapsamda muaftır.
 6. Kullanıcı, Kullanıcıdan kaynaklanan nedenlerden dolayı Yönetici tarafından veya Yöneticiye karşı başlatılan her türlü yasal işlemden doğan sorumluluktan muaf tutmakla ve bu sorumluluklarla ilgili her türlü masrafı, gideri ve tazminatı karşılamakla yükümlüdür. Kullanıcı ayrıca herhangi bir şekilde Kullanıcıyla ilgisi olan konularda Yöneticinin yürüttüğü hak arama işlemleri sırasında veya Yöneticinin diğer Kullanıcıların veya üçüncü kişilerin tazminat taleplerine karşı kendini savunması sırasında gerekli olan her türlü yardımı sağlamakla yükümlüdür.

YÖNETİCİNİN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 1. Kullanıcı, Sitenin bütün haklarının Yöneticiye ait olduğunu kabul eder. Fikri mülkiyet hakları başta olmak üzere bu haklardan (i) Site kapsamında ve (ii) yürürlükte olan kanunlara ve Kullanım Şartlarına uygun kullanımlar dışında yararlanmak yasaktır.
 2. Site, Sitenin öğeleri (grafik kullanıcı arayüzleri), metinleri (Kullanım Şartnamesi dahil), gezinti çözümleri, Sitede yayınlanan içeriklerin seçimi ve düzeni, grafik öğeleri, materyal çalışmaları ve derlemeleri özellikle veri tabanlarını, bilgisayar programlarını, grafik eserleri ve diğer eserleri ilgilendiren hukuki korumaya tabidir. Söz konusu hukuki korumaya ayrıca Yöneticinin Kullanıcılara elektronik yolla, özellikle de elektronik posta yoluyla temin ettiği her türlü materyal de tabidir. Materyallerin Yöneticinin izni olmadan değiştirilmesi, kopyalanması, dağıtılması, iletilmesi, görüntülenmesi, gönderilmesi, tekrar basılması, başkalarına lisanslanması, materyaller kullanılarak derlemeler yapılması yasaktır ve Yöneticinin kanuni yollara başvurmasına neden olacaktır.
 3. Yöneticinin izni olmaksızın, başta internet robotları veya Siteden veri indirmede kullanılan diğer otomatik sistemler kullanılarak Sitedeki içeriklerin indirilmesi, kullanılması ve işlenmesi Kullanım Şartnamesinin ihlali anlamına gelir.
 4. Kullanıcının Yöneticiye ait sembolleri, ticari logoları, özellikle "Pixers" markasını Kullanım Şartnamesinde belirtilen durumlar hariç olmak üzere herhangi bir belgede veya herhangi bir amaçla kullanabilmesi için öncelikle Yöneticinin yazılı iznini alması gerekmektedir.
 5. Kullanıcı, Yöneticinin mülkünü izinsiz olarak veya Kullanım Şartnamesine/yürürlükte olan kanunlara uygun olmayan bir şekilde kullanmasından doğan her türlü maddi zarardan sorumludur.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

 1. Yöneticinin Site kapsamında sağladığı hizmetler süresizdir.
 2. Yönetici Kullanıcıyla akdetmiş olduğu Hesap sözleşmesini veya diğer hizmetlere ait sözleşmeyi ihbarsız olarak feshedebilir. İlk cümlenin genel hükmü saklı kalmak kaydıyla, eğer mümkünse, Hizmet Sağlayıcı Yöneticiyle akdetmiş olduğu sözleşme feshedilmiş olsa bile Hizmeti Hizmet Alıcıdan gelen siparişe uygun olarak gerçekleştirmekle yükümlüdür.
 3. Kullanıcının Sitenin kullanımını her an, herhangi bir sebepten dolayı, kullanımı sonlandırdığına dair beyanı ibraz etmeden önce üstlenmiş olduğu yükümlülüklere bağlı kalmak kaydıyla, Yöneticinin Pixers LTD, 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, United Kingdom adresine göndereceği yazılı bir beyanname ibraz etmek suretiyle sonlandırması mümkündür.

İLETİŞİM VE İADE/ŞİKAYET İŞLEMLERİ

 1. Kullanıcı, Yöneticinin Site kapsamında sağlamış olduğu hizmetler konusunda Yöneticiyle:
  1. Pixers LTD, 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, United Kingdom adresine yazarak veya
  2. Sitede bulunan "İletişim" bölümünü kullanarak iletişim kurabilir.
 2. Yöneticinin Site kapsamında Kullanıcılara sağlamış olduğu hizmetler ile ilgili iade/şikayet talepleri Sitede bulunan "İletişim" bölümü üzerinden elektronik yolla veya Pixers LTD, 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, United Kingdom adresine yazılı olarak gönderilebilir. İade/şikayet talebinde bulunması gereken minimum bilgiler Kullanıcının kimlik bilgileri, e-mail adresi, Kullanıcının Sitedeki statüsü ve talebin ayrıntılarıdır.
 3. İade/şikayet talebinde verilen veri veya bilgilerin tamamlanmaları gerekiyorsa, Yönetici talebi işleme koymadan önce talep sahibinden talebin söz konusu eksikliklerini gidermesini isteyecektir.
 4. Yönetici iade/şikayet talebini, talep doğru bir şekilde eline ulaştıktan sonraki 14 gün içerisinde işleme koyar.
 5. İade/talep şikayetinin cevabı, talepte belirtilen e-mail adresine gönderilecektir.

DİĞER HÜKÜMLER

 1. Yöneticinin Kullanıcılara Kullanım Şartnamesine uygun olarak sağlamakta olduğu bütün hizmetlerle ilgili anlaşmazlıkların çözümünde Yöneticinin genel merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler yetkilidir.
 2. Bu paragrafın 1. maddesinin genel hükmü saklı kalmak kaydıyla, Avrupa Birliği kanunlarınca korunan tüketici statüsündeki Kullanıcılar mahkeme dışı iade/şikayet işlemleri ve tazminat talepleri işlemlerine başvurabilirler. İnternet alışverişiyle ilgili anlaşmazlıkları sulh yoluyla çözmek isteyen Kullanıcılar şikayetlerini https://webgate.ec.europa.eu/odr/ adresinden erişecekleri ODR platformu üzerinden gönderebilirler.
 3. Kullanım Şartnamesinin herhangi bir hükmü kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla geçersiz veya etkisiz kılınırsa diğer hükümler geçerlilik ve bağlayıcılıklarını kaybetmezler.
 4. Yönetici istediği her an sebep bildirmeksizin Kullanım Şartnamesinde değişiklik yapma ve Sitenin yeni versiyonunu hizmete sunma hakkını saklı tutar. Yönetici Kullanım Şartnamesindeki veya Site versiyonundaki değişiklikleri gecikmeksizin bildirir. Kullanıcı Sitenin yeni versiyonunu kullanmaktan veya Siteyi yeni Kullanım Şartnamesine bağlı olarak kullanmaktan, bu bildirim eline geçer geçmez gecikmeksizin vazgeçebilir. Siteyi kullanmaya devam eden Kullanıcı değişiklikleri kabul etmiş olur.
 5. Sitenin kullanımından vazgeçildiğini bildiren beyanın Yöneticinin Pixers LTD, 590 Kingston Road, London SW20 8DN, United Kingdom adresine yazılı olarak gönderilmesi gerekmektedir. Bu beyan sonucunda, Yöneticinin tasarrufuna bağlı olarak Siteye erişim engellenebilir, Site fonksiyonları kısıtlanabilir, Hesap askıya alınabilir veya silinebilir.
 6. Kullanım Şartnamesi Sitede ilan edildiği gün yürürlüğe girer. Kullanıcılar ve Yönetici arasında Kullanım Şartnamesi yürürlüğe girmeden önce akdedilen sözleşmeler, Kullanıcı Kullanım Şartnamesini kabul ettiği an Kullanım Şartnamesine tabi olurlar.
 7. Kullanım Şartnamesinden doğan bütün haklar Yöneticinin yasal varislerine aynen aktarılacaktır.

EKLER

Aşağıdaki ekler Kullanım Şartnamesinin ayrılmaz birer parçasıdırlar:

EK 1. GİZLİLİK POLİTİKASI

Ekin içeriğine buradan ulaşılabilir.

EK 2. HİZMET SAĞLAYICI VE YÖNETİCİ ARASINDAKİ HESAP KESİMİ

 1. Hizmet Alıcı statüsündeki Kullanıcılar Siteden ücretsiz olarak yararlanırlar.
 2. Yönetici Hizmet Sağlayıcılardan, Site kapsamında sağladığı hizmetler karşılığı ücret olarak, Hizmet Alıcılar tarafından verilen siparişlerin bedelleri üzerinden hesaplanacak bir komisyon tahsil eder. Komisyonun miktarı Yönetici ve Hizmet Sağlayıcı tarafından ortaklaşa belirlenmektedir.
 3. Yönetici ve Hizmet Sağlayıcı arasındaki hesap kesimi Hizmet Sağlayıcının talebi üzerine gerçekleştirilir (bir ayda en fazla bir kez hesap kesimi gerçekleştirilebilir) ve ücret Hizmet Sağlayıcının Hesabında kayıtlı olan banka hesabına yatırılır.
 4. Hizmet Sağlayıcının Hesabında kayıtlı bir banka hesap numarası bulunmuyorsa Yönetici ücreti Hizmet Sağlayıcı banka hesap numarasını kaydettikten ve Yöneticiyi durumdan e-mail yoluyla haberdar ettikten sonra yatırır.
 5. Sadece Yöneticinin hesap kesimini gerçekleştirdiği anda nihayetlendirilmiş Sözleşmeler hesap kesimine dahil edilir.