3D ve mekansal Vinil Duvar Resimleri

Üç boyutlu (3D) duvar resimleri, iç dekorasyon alanındaki en son buluşlardan biridir. Özel yeteneklere sahip olan bu resimler; küçük alanları genişletir, alan yansıması yaratıp algılarımızı değiştirir ... ve tüm bu sihirleri matematiksel hesaplamalara dayanır! ... devamını

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Duvar resimlerinde kullanılan 3D tekniği, illüzyonist tablolardan ve daha doğrusu, bilinçaltı perspektifini kullanarak bir nesnenin sunulmasından oluşan trompe d'oeil yönteminden türetilmiştir. Bu şekilde üç boyutlu (3D) yanılsaması meydana gelmiştir.